Jesteś tutaj: Start

Strona główna

                                     

 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Zapraszamy do zapoznania się z listem
Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej
dotyczącym reformy edukacji.
 
 


BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE” WOPR - RADZI - OSTRZEGA - INFORMUJE
Zbliżają się ferie zimowe, pamiętajmy, iż przebywanie na lodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo utonięcia. Należy pamiętać, iż prawie zawsze
nieprzyjemne i niebezpieczne niespodzianki spotykamy w takich miejscach jak: ujścia rzek, kanałów, ścieków wodnych, ujścia wody, mosty,
śluzy, stawy, pomosty oraz w miejscach, gdzie występują rysy i pęknięcia lodu. Niebezpieczeństwa załamania się lodu nasilają się w czasie odwilży,
a o zbyt cienkiej tafli lodu w okresie mrozów zwiastuje trzeszczenie lodu.
Unikaj zamarzniętych akwenów wodnych, nie wchodź, na lód, a unikniesz nieszczęśliwego wypadku, który może doprowadzić w konsekwencji do utonięcia.
Zasady bezpiecznego zachowania na lodzie:
• Unikaj lokalnego przeciążenia lodu - zbyt duża liczba osób na tafli lodowej
• Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki temperatury, opady)
• Przed wstąpieniem na lód upewnij się o jego grubości
• Przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kieszeniach
• Po usłyszeniu sygnału trzeszczenia lodu natychmiast zawróć
ZAPAMIĘTAJ:
• Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie to okres zimowo - wiosenny
• W razie zarwania się lodu staraj się zmniejszyć nacisk jednostronny na lód, aż do
położenia się na nim włącznie
• Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecznym lodzie, odradź mu przebywanie
na tym lodzie
• W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób nie wpadaj w panikę, lecz działaj rozważnie
zdecydowanie
 

 


 

 

 

 


 

 

Wszystkie informacje dotyczące reformy edukacji - Dobra Szkoła

w linku poniżej

http://reformaedukacji.men.gov.pl

 


 

 

 

 

Ferie zimowe tuż tuż - jeśli nie macie planów, to koniecznie zerknijcie na oferty mysłowickich jednostek kulturalnych i sportowych.

 

http://myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=2731   

 

 

 


 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

- Administratorem danych jest dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

im. J. Korczaka w Mysłowicach;

- dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem –

w ramach wykonywanych obowiązków;

- dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione

na mocy przepisów prawa;

- podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych

oraz ich poprawiania;

- podanie danych jest dobrowolnie i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w przypadku dobrowolnego podawania danych).